بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

شبهات هیأتی

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir طی فراخوانی اعلام کرد به پرسشهای شرعی مخاطبان که مربوط به احکام عزاداری است، پاسخ میدهد. حجت الاسلام والمسلمین فلاحزاده، کارشناس مسائل فقهی به پرتکرارترین سوالات، مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پاسخ داده اند که در ادامه متن پاسخ ایشان به این سوالات ارائه میشود

 

پرسیدند نظر آقا در مورد برهنه شدن در عزاداری چیست؟ اگر فیلمبرداری نشود و زنان نیز نبینند چطور؟ آیااز نظر فقهی، ایشان حرام میدانند این کار را؟
در پاسخ به این سوال باید عرض کنیم حضرت آقا توصیه فرمودند به برخی از مداحان که در عزاداریها برهنه نشوند. اما این به عنوان یک
فتوای فقهی نیست که ما بگوییم حرام است. خب اگر نامحرمانی نیستند، اگر مسئله سویی بر آن مترتب نیست، دشمنان سواستفاده نمیکنند
خب ممکن است بگوییم حرام هم نباشد؛ مثلا یک جمع محدودی هستند فیلمبرداری هم نمیکنند، فقط مردان هستند حالا پیراهن را از تن
درآوردند و سینه میزنند؛ اما به طور کلی توصیه ایشان این هست – به عنوان یک توصیه – که در عزاداریهای مردها برهنه نشوند. چرا؟
چون ممکن است هم در معرض دید نامحرمان باشند و هم دشمنان باز از این مسئله سواستفاده کنند برای تبلیغ علیه مکتب اهلبیت
علیهمالسلام.

پرسیدند اگر شخصی در روضه ها به صورتش دست بزند تا جایی که صورتش زخم شود، حتی کبود شود،آیا این عمل مشکلی دارد؟
در پاسخ باید عرض کنیم در حد کبود شدن که حالا ممکن است با زنجیر زدن با سینه زدن بدن کبود شود، اگر ضرر معتنابهی برای بدن
نداشته باشد به نظر حضرت آقا اشکالی ندارد. اما کارهایی فراتر از اینها که ممکن است دشمنان سوء استفاده کنند، مثل مجروح کردن خود
یا بدن را زخم کردن و قمه زدن یا مثل عبور از روی آتش و امثال اینها که در بعضی جاها برخی از افراد انجام میدهند، چون به هر حال
اینها اعمال مستندی نیست، در عزاداریها نه وارد شده است، نه سیره بر این بوده است و امروزه هم دشمنان از اینگونه اعمال علیه مکتب
اهلبیت علیهمالسلام و پیروان اهلبیت علیهمالسلام سوءاستفاده میکنند، اگر در آن حد باشد بله اشکال دارد. اما اگر در همین حد که متعارف
۳
است سینه میزنند زنجیر میزنند بدنشان ممکن است سرخ شود کبود شود، در حد متعارفش که ضرر معتنابهی برای بدن نداشته باشد، اشکالی
ندارد.
آیا هروله کردن در عزاداری اشکال دارد؟
اگر موجب وهن مذهب نباشد، یعنی دیگران سواستفاده نکنند علیه مکتب اهلبیت علیهمالسلام، اشکالی ندارد. ولی به طور کلی توصیه این
است که از اینگونه اعمال در عزاداری ها پرهیز کنند.
در پاسخ سوال هایی که معمولا در مورد شیوه ی عزاداری و برخی از کارهایی که در عزاداری صورت میگیرد و اشکال شرعی هم ندارد مثل
تعزیهخوانی و امثال اینها، وقتی سوال شده است، ضمن تایید آن عزاداریهای متعارف و متعادلی که از دیرباز بین مومنین مرسوم بوده اضافه
فرموده اند:”بهتر آن است که مجلس ذکر مصیبت برپا کنند”.پس معلوم است که اینگونه کارهای متعارف مثل هیئتهای عزاداری مثل
سینهزنی و زنجیرزنی به طور متعارف اینها اشکالی ندارد و جزء شعائر دینی ما محسوب میشود. اما یک کارهایی که موجب وهن مذهب است
در شان مومن نیست این کارها را انجام دهد و دشمنان علیه مکتب تشیع از آن سوءاستفاده میکنند ، آن کارها جایز نیست

آیا گفتن ذکر حسین علیه السلام در سینه زنی و به اصطلاح شور تند و پشت سر هم، بی احترامی است و اشکال
شرعی دارد؟ آیا این مصداق غنای روضه خوانی است؟
ظاهرا مصداق غنا نباشد، اما باز یک توصیهای رهبر انقلاب داشتند به برخی از مداحان که تکرار این الفاظ ثمره چندانی ندارد و عین عبارت
این بود که فرمودند “این مداحی شما، نوحهخوانی شما باید حکم یک منبر آموزنده را داشته باشد”. یعنی قصیدههایی را بخوانید ، مطالبی را
داشته باشید که مردم بر معرفتشان نسبت به ائمه اطهار علیهمالسلام و تاریخی که گذشته است، وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاده است
اطلاع بیشتری پیدا کنند؛ باید یک منبر آموزنده باشد. و میفرمودند که تکرار این الفاظ ثمرهای ندارد. البته نمیتوانیم به طور کلی بگوییم
حرام است؛ نه، حرام نیست و به عنوان یک فتوا نیست. به عنوان یک توصیه که به جای تکرار این الفاظ مطالبی گفته شود که برای مخاطبین
ضمن اینکه عزاداری هست مفید هم باشد و بر معرفت آنها بیفزاید و چیز یاد بگیرند

راجع به قمه زنی نظر حضرت آقا را پرسیدند که به نظر ایشان چه حکمی دارد؟ آیا مقلدین سایر مراجع هم باید
از این دستور تبعیت کنند؟ و نکته دوم اینکه آیا مخفیانه بودن یا مخفیانه نبودن آن با هم فرقی دارد؟
خب نظر آقا در مورد قمهزنی را شاید همه شنیده باشید که ایشان این کار را در وضعیت فعلی حرام میدانند. تعبیر ایشان این بود که نه
سابقهای دارد – این کار، حالا ممکن است یک سابقهای داشته باشد اما در گذشتههای دور یک چنین کارهایی مثل قمهزنی سابقهای بین
مومنین نداشته است – افزون بر اینکه امروزه از این عمل علیه مکتب اهلبیت علیهمالسلام و علیه شیعیان سواستفاده میشود. شما اگر
مراجعه کنید به برخی از سایتها و کلمه شیعه را بزنید، همین تصویر قمهزنی دیده میشود. فلذا بله این کار به نظر حضرت آقا حرام است و
باید از این کار پرهیز شود و فراتر از فتوا، ایشان تعبیرشان این بوده که این عزاداری نیست،بلکه تخریب عزاداری است.بنابراین همه مومنین
و مقلدین سایر مراجع با کمال احترام به مراجع معظم تقلید، از این دستور باید تبعیت کنند و از اینگونه کارها در عزاداری که اینها عزاداری
نیست، بلکه به ضرر مکتب اهلبیت علیهمالسلام است پرهیز کنند. و فرقی هم بین قمهزنی مخفیانه یا علنی نگذاشتند؛ بنابراین حتی جداگانه
هم سوال شده است در مورد اینکه مخفیانه بروند قمه بزنند، فرمودند نه این کار را هم نباید بکنند و منع کردند.

 

لعن برخی از دشمنان اهلبیت علیهم السلام در مکانهای عمومی یا خصوصی چه حکمی دارد؟
این هم از جمله سوالهایی است که بارها پاسخش را شاید همه شما از خود حضرت آقا شنیده باشید و همین اواخر بیشتر تاکید داشتند. به
خاطر این فتنههایی که در جهان اسلام پیش آمده است و برادر کشی و مسلمان کشی بین برخی از مسلمانان و ضرری که برای جهان
اسلام دارد و سودش را استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل میبرد. بارها شنیده اید که ایشان فرمودهاند به مقدسات سایر مذاهب توهین
نکنید و توهین به مقدسات سایر مذاهب را حرام دانسته اند. به علاوه هر عملی که موجب تفرقه بین مسلمانان شود، ایشان آن را منع کرده
اند و حرام دانسته اند. بنابراین مومنین از کارهایی که به هر حال سودی ندارد، بلکه ضرر دارد و موجب اختلاف بین مسلمانها میشود و
موجب برادرکشی بین مسلمانان میشود یا موجب وهن مذهب هست یا به نحوی توهین به مقدسات سایر مذاهب اسلامی است انشالله
بپرهیزند که این عمل جایز نیست.
سوالی دومی که در اینجا مطرح شده این است که در این مجالس میشود شرکت کرد یا نه؟ یک وقت هست شما شرکت میکنید آن منبری
را یا آن مداح را از این کار خودش باز میدارید – حالا با تذکر محترمانه که از این گفتههای تفرقهانگیز بپرهیزد – این گاهی وقتها لازم و
واجب است. اما اگر شرکت شما این اثر را ندارد، بلکه مجلس چنین افرادی که تفرقه میاندازند تقویت میشود، بله گاهی وقت ها شرکت در
چنین مجالسی جایز نیست و باید پرهیز شود.

 

نظر حضرت آقا در مورد الفاظی که در عزاداریها و نوحه ها استفاده میشود و در شان یک مسلمان و حتی انسان
نیست و نسبت دادن یکسری الفاظ رکیک به خود چه حکمی دارد؟
کلا در عزاداری آن نزاکت و سنگینی و وزانت عزاداری باید حفظ شود. در پاسخ یکی از سوالها ما اشاره کردیم که هم باید از مطالبی که
حرام است – مثل کذب مثل غلو نسبت به ائمه اطهار علیهمالسلام – پرهیز شود و هم باید از مطالبی که دون شان یک مسلمان است، پرهیز
شود. اصلا اسلام پیروان خودش را وزین ، سنگین و باوقار میپسندد. شما نگاه کنید از جمله لباسهای حرام، لباس شهرت است و لباس
شهرت یعنی لباس سبک، لباسی که در شان یک مسلمان نیست، لباسی که از نظر رنگ، دوخت یا کیفیت پوشیدن یا حتی اندراس به گونهای
است که اگر طرف بپوشد در جامعه انگشتنما میشود، این در شان یک مسلمان نیست. لذا در تعابیری که خوانده میشود در نوحهها ولو حالا
در مقام اظهار ارادت به معصومین علیهمالسلام یا به اباعبدالله علیهالسلام باشد، اما در شان یک مومن نیست چنین الفاظی به کار ببرد، و در
عزاداری از آن پرهیز شود.

 

آیا پوشیدن لباس مشکی در ایام عزای سید و سالار شهیدان اباعبدالله حسین علیهالسلام کراهت ندارد؟ با توجه
به حکم کلی که پوشیدن لباس سیاه کراهت دارد و در نماز نیز مکروه است. و اگر کسی نذر کرده باشد آیا نذر
او صحیح است؟
ما یک حکم کلی داریم در خصوص پوشیدن لباس تیره مشکی که کراهت دارد و نماز خواندن با آن هم ثواب نماز را کم میکند؛ این
فتوای حضرت آقا هم هست. اما تبصره هم دارد نسبت به عبا، عمامه و کفش استثنا شده و اگر مشکی باشد کراهت ندارد. و همچنین یک
حکم کلی نسبت به عزادار داریم که صاحب عزا خوب است به گونهای باشد که معلوم باشد عزادار است و این لباس مشکی پوشیدن عزادار
هنگام سوگواری امام حسین علیهالسلام و ائمه بزرگوار، امروزه نشانه این است که طرف میخواهد نشان دهد من عزادار هستم. بنابراین
حکم کراهت را ندارد. بنابراین اگر کسی نذر کرده باشد با شرایط نذر شرعی، طبق نذرش هم اگر بتواند باید عمل کند.
اما توجه داشته باشید به هر حال عزادار بودن شیوههای مختلفی دارد. حالا ممکن است با پوشیدن لباس مشکی باشد یا با پرهیز از افعال و
کارهای شاد یا با گریه کردن و گریستن و شیوههای مختلف دیگر. به هر حال ما امیدوار هستیم بتوانیم این حالت عزاداری را در این ایام
سوگواری مراعات کنیم.

 

آیا گرفتن پول برای روضه خوانی اشکال دارد؟

هر چند تعیین نرخ برای این کارها مناسب نیست، شایسته نیست .اما حالا بنده خدا منبری رفته مثلا یا مداحی داشته، مزدی میدهند ،وجهی میدهند پاکتی میدهند، گرفتن آنها اشکالی ندارد و پیشتر هم ما گفتیم که به هر حال مجالسی که برای عزای معصومین علیهمالسلام و اباعبدالله حسین علیهالسلام برپا میشود چه سخنران و چه روضه خوان یا به اصطلاح مداح، غرض اصلیاش این چیزها نباشد تا آن اجر و ثواب عزاداری اباعبدالله علیهالسلام – که به تعبیر حضرت آقا و امام راحل از افضل قربات است و آدمساز است – انشالله محفوظ بماند و بهره مند باشند.

پرسیدند اگر منبری خلاف وحدت شیعه و تسنن صحبت کند، ما در آن مجلس چه وظیفه ای داریم؟

بارها این توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی را و در گذشته امام راحل را شنیدهاید و یاد دارید که چقدر تاکید داشتند بر وحدت مسلمین .چون امروزه ما دشمنان مشترکی داریم :استکبار جهانی و صهیونیسم بینالمللی؛ که آنها نه به فکر شیعه هستند نه سنی؛ با دیانت شما مخالف هستند .بنابراین توصیه موکد شده است و از نظر حکم شرعی هم به نظر حضرت آقا چه در سخنرانیها و چه در مداحیها و چه در کارهای دیگر اعمالی که امروزه موجب تفرقه بین مسلمانها شود و این وحدتی که مورد نیاز مسلمین است برهم زده شود و دشمن از آن سواستفاده کند، جایز نیست و حرام است و باید از آن پرهیز شود.

پرسیدند حکم گِل مال کردن خود به عنوان عزادار جایز است؟

بعضی جاها روز عاشورا گلی بر سر یا بدن میمالند یا کاه بر سر میریزند که نشان دهند عزادار هستند .اما اگر به حدی برسد که سخیف باشد یا زشت باشد و طرف انگشت نما شود یا اینکه دشمنان از همین اعمال علیه مکتب اهلبیت علیهمالسلام و پیروان مکتب اهلبیت علیهمالسلام سواستفاده کنند، موجب وهن باشد بله حرام است .بنابراین اگر در حد سادهای باشد که به آن مراتب نرسد و طرف صرفا خود را عزادار نشان دهد این اشکالی ندارد .اما اگر در حدی باشد که طرف یا انگشت نما میشود و زشت و سبک است یا موجب وهن باشد، این جایز نیست.

 

آیا میشود اضافه خرج ایام فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

در محرم نمیتوان خرج کرد .ولی اگر داده باشند برای عزاداری به ، آنچه را که مردم برای ایام فاطمیه به دست اندرکاران هیئت داده اند طور مطلق، یعنی معلوم باشد برای عزاداری داده اند چه ایام فاطمیه چه ایام محرم، اشکالی ندارد .یا اینکه افرادی که دریافت کرده اند این مبالغ را و اجازه گرفته اند یا وکالت تام گرفته اند برای مخارج عمومی عزاداری در ایام مختلف، آن هم اشکالی ندارد .اما اگر مشخص نباشد یعنی اجازه نگرفته باشند یا مردم داده اند برای عزاداری ایام فاطمیه، نمیشود در ایام محرم خرج کرد و عکس مطلب هم همین است.

 

سوال از حجت الاسلام پناهیان

چرا ما باید هیئت هفتگی داشته باشیم؛و چرا هر یک از ما باید مقید باشیم که عضویتی در هیئت ها ، در مجالس هفتگی ها در زندگی و برنامه های معنوی خود ثبت کنیم؟
امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند
((مومن باید یک روز از هفته خود را اختصاص دهد به آموختن معارف دینی)).
این دستور امیرالمومنین (علیه السلام) است که هفته ای یک بار انسان باید بخشی از وقت خودش را اختصاص دهد به آموزش معارف دینی؛
بی تردید ما نباید از کنار اثرش به راحتی عبور کنیم .
هفته ای یک بار آموزش دیدن با هر روز آموزش دیدن فرق می کند و بر هر روز آموزش دیدن ترجیح دارد.
شما هر بار که از معارف دینی آموزشی دریافت می کنید ،
باید تا دفعه بعد فرصتی
برای تفکر،
برای عمل و تجزیه وجود داشته باشد
تا در جان شما تثبیت شود
و هفته بعد قطعه دیگری را دریافت کند
و اگر فاصله آموزش معارف دینی از هفته ای یک بار تبدیل شود به هر ماه یک بار باز آسیب های فراوانی خواهد داشت
و ذهن انسان انسجام مطلب را از دست خواهد داد،
این آموزش چرا باید در هیئت اتفاق بیفتد؟
چون امیر المومنین در نامه سی و یکم نهج البلاغه فرمودند که
جوان من اگر قلبت صفا دارد حرف های من را بخوان چون به دردت میخورد !!!
هیئت صفای دل به انسان می دهد
و صفای دل داشتن مقدمه و آغازه آموختن است،
لذا بنده اگر بتوانم یک حرفی را به عنوان شاگردی که به استادش درس پس میدهد
اگر بتوانم درون هیئتی حرفی را به جوانان بزنم حتی دوستان دانشگاهی ترجیح میدهم این کار را درون هیئت انجام داهم تا درون کلاس!
به دلیل این که در هیئت یک صفایی وجود دارد،
که این صفا از نور اهل بیت آغاز میشود …

 

دانلودفایلpdf وسوالات بیشتردر همین ضمینه

فارس،نی ریز،خیابان طالقانی،روبروی بیمارستان شهدا،مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد ذوالانوار                                                                            Designed By HosseinJalali