مهر ۰۶, ۱۳۹۵

 

فارس ، نی ریز ، خیابان طالقانی ، روبه روی بیمارستان شهدا ، مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد ذوالانوار